Böcker Catholica

Hur ett samarbete blir till är rätt så ofta roliga historier. I min webshop hade jag köpt in böcker från Catholica förlag. Några år senare tar jag kontakt med min namne och frågar om de behöver hjälp med formgivning av böcker. Jo det fanns ett behov och jag började göra omslagen till boken om helgonet Filipo Nero och nyutgåva av den populära boken Den inre friheten. Att få ett sms med en bild på färdiga boken och texten, ”kan vara vår snyggaste rygg” gör ju att jag dansar fram på moln!
Sommaren 2022 har jag gjort både inlaga och omslag till boken Vänner emellan av Ulf Ekman. Att samarbeta med Sara på Catholia är verkligen kul och givande och att vi har många gemensamma intressen var en oväntad och trevlig bonus. Vi fortsätter i höst med fler omslag till Jacques Philippes böcker!

Klicka på bilderna så kommer de upp i större format.

Vi har också tillsammans gjort två kalendrar för 2022. En med tips för löpning och en med recept.
Klicka på bilderna för att få upp dem i större format.

Catholica har en en webshop om du blir intresserad av någon av böckerna.
>> Webshop